Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Iedereen wil wel gezond oud worden, maar de realiteit is dat veel mensen last krijgen van ouderdomsklachten en langdurige zorg nodig hebben. Hoe streeft Nederland – met een zorgstelsel dat onder druk staat – naar een toekomst waarin voor iedereen gezorgd wordt? Dat bracht Judith Bom MSc van Erasmus School of Health Policy & Management in haar proefschrift in kaart. Ze keek hierbij naar de rol van mantelzorg en naar de impact van verpleeghuisopname. Dit meldt ESHPM. 

In Nederland is de trend dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dit is mogelijk door thuiszorg, maar ook het verlenen van mantelzorg is hiervoor belangrijk. Maar kunnen we wel onze familieleden blijven aankijken voor zorg? Kwantitatief onderzoek naar Nederlandse en buitenlandse zorgstelsels laat zien dat de focus op mantelzorg en langer thuis blijven wonen niet alleen maar positieve kanten kent.

“Familieleden en vrienden die intensieve zorg verlenen hebben last van mentale klachten zoals somberheid en stress. Ook wordt mantelzorg vaak door bepaalde groepen gedaan. Zo zijn mantelzorgers vaker ouderen die zelf al gezondheidsproblemen hebben”, zegt Bom. Ook vrouwen zijn vaker mantelzorger en dat kan nadelig zijn voor hun arbeidsparticipatie.

Verpleeghuisopname leidt niet tot lager welzijn

Mantelzorg kan dus ingrijpend zijn voor de omgeving, maar zijn ouderen die hierdoor langer thuis kunnen wonen hierbij gebaat? De aanname is vaak dat oudere bang zijn voor de laatste verhuizing en beter af zijn thuis. Bom: “Uit zelf gerapporteerde welzijnsrapportages blijkt niet dat mensen die naar een verpleeghuis verhuizen slechter af zijn. De ouderen die opgenomen worden hebben vaak al een laag welzijn. Die ouderen zijn vaak erg eenzaam, maar dat neemt niet sterk toe of af in het verpleeghuis.”

Nederlandse langdurige zorg hoort bij wereldtop

Een aantal jaar geleden lanceerde Hugo Borst een manifest om aandacht te vragen voor de verpleeghuiszorg naar aanleiding van de schrijnende situatie van zijn moeder. Borst kreeg hiervoor veel bijval, maar de promovendus nuanceert dit beeld. “Natuurlijk heb je altijd schrijnende situaties, maar onze collectieve langdurige zorg is vrij genereus. Als je Nederland vergelijkt met andere landen behoren we tot de wereldtop, zeker als je kijkt naar wat we aan langdurige zorg uitgeven.”

Door: Nationale Zorggids