Normal_rss_entry-288040

Er zit te weinig lijn in de vaccinatiezorg voor mensen met een verhoogd medisch risico. De richtlijnen zijn te vaag en de zorg is te versnipperd, schrijft Zorginstituut Nederland in een rapport dat minister Tamara van Ark vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport gaat over alle vaccinaties, niet per se over de inentingen tegen het coronavirus.

Bij de vaccinatie van mensen die in een medische risicogroep zitten zijn nu te veel mensen betrokken. Het beleid is bovendien niet duidelijk, er zijn te weinig afspraken gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is en soms ontbreekt het aan kennis. Bovendien is niet altijd bekend wie de kosten moet dragen, waardoor zorgverleners hun patiënten moeten matsen, of soms een vaccin moeten ontzeggen.

Het zou volgens het instituut beter zijn als er een landelijke visie komt op vaccinaties waardoor er minder verwarring is over de processen en verantwoordelijkheden, schrijft het instituut. Gepleit wordt voor een vaste route waarmee mensen in een risicogroep voorlichting, zorg en nazorg krijgen. Ook de betaling moet via een vaste structuur verlopen. Het inrichten daarvan wil het Zorginstituut zelf wel begeleiden.

Beleid

Demissionair minister Van Ark schrijft in haar brief bij het advies dat ze vindt dat het aan het volgende kabinet is om over nieuw beleid na te denken. Er wordt sowieso nog onderzoek gedaan naar het Nederlandse vaccinatiebeleid, ook voor andere doelgroepen, merkt ze op.

Het rapport van het Zorginstituut gaat niet in op het vaccinatiebeleid rond het coronavirus. Wel zegt het instituut dat dit een goed moment is om nog eens over het beleid na te denken. "De Covid-19-pandemie en de huidige aandacht voor vaccinatie geven momentum om structureel verbeteringen in de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen te realiseren."

Door: ANP