Normal_ouderen_senioren_oudere_man

In een nieuwe informatiekaart geeft de NZa een overzicht van de mogelijkheden om preventie en innovatie te bekostigen in de langdurige zorg. De toezichthuder geeft zorgaanbieders hiermee een handvat en laten zien welke ruimte er is binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de bekostiging van toekomstbestendige (preventieve) initiatieven. Later dit jaar verschijnt er ook een interactieve wegwijzer over ditzelfde onderwerp. Dit meldt de NZa. 

 

De NZa maakt regelgeving voor zorg in natura binnen de Wlz. Zorg in natura omvat de leveringsvormen: zorgzwaartepakketten, volledig pakket thuis en modulair pakket thuis. De informatiekaart geeft per leveringsvorm aan welke mogelijkheden er zijn qua bekostiging van innovatie en preventie. Daarnaast geeft dit overzicht ook nog een aantal opties tot bekostiging naast de NZa-regelgeving. Deze zijn bijvoorbeeld van toepassing als de ontwikkeling van een (preventieve) innovatie nog niet ver genoeg is zodat dat ze passen in een NZa-prestatie.

Voorbeelden van innovaties 

In de informatiekaart zijn voorbeelden opgenomen van innovaties die zorgaanbieders en zorgkantoren via onze regelgeving kunnen bekostigen, zoals de heupairbag. Zorgaanbieders kunnen de heupairbag inkopen als onderdeel van een zorgzwaartepakket. Een andere innovatie is een smartglass die een verpleegkundige helpt medicatiefouten te voorkomen. De smartglass kunnen zorgaanbieders vanuit de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten bekostigen.

De NZa roept zorgaanbieders en zorgkantoren op om met elkaar in gesprek te gaan. Spreek hierin nieuwe ideeën om de zorg te verbeteren vooral uit. De toezichthouder ziet steeds meer mooie initiatieven voor innovatie en preventie. Met deze informatiekaart hoopt de organisatie dat zorgaanbieders en zorgkantoren te inspireren om dit door te zetten.

Door: Nationale Zorggids