Normal_ouderen__ouderenzorg__verpleeghuis

De Tweede Kamer debatteerde deze week met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Hoe bieden we passende huisvesting, met of zonder zorg, aan het toenemende aantal ouderen in Nederland? De woordvoerders drongen bij het kabinet aan op actie om ook in de toekomst senioren de gewenste woonvorm te kunnen bieden. Dit meldt de Tweede Kamer

"Veel rapporten, maar weinig bestuurlijke afspraken." Fleur Agema van de PVV mist centrale regie, bijvoorbeeld door een minister voor ouderenhuisvesting. Het tekort aan verpleeghuisbedden zien we al heel lang aankomen, zei Corinne Ellemeet van GroenLinks, maar het kabinet onderneemt te weinig. Wat is er nodig om daadwerkelijk te komen tot "sturing met doorzettingsmacht", vroeg VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. 

We hebben al veel meer regie aangebracht, reageerde minister De Jonge. Als partijen meer regie van het Rijk willen, moet dat volgens hem in de formatie geregeld worden. Maar voor het realiseren van de doelen, wacht de minister niet op een nieuw kabinet. Zo liggen er afspraken voor 25.000 nieuwe verpleeghuisplekken in de komende vijf jaar.

Minister Ollongren wijst erop dat gemeenten en de partijen waarmee zij samenwerken het beste kunnen inschatten wat er lokaal nodig is. De lokale partijen spannen zich volgens haar zeer in om het aanbod voor ouderen te vergroten.

Belemmeringen

De overheid moet belemmeringen wegnemen, meende PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met een lage huur die willen verhuizen naar een kleinere woning, maar dat niet doen omdat ze dan soms een veel hogere huur moeten betalen. Ollongren wees op de mogelijkheid van huurgewenning en bekijkt andere manieren om deze belemmering weg te nemen.

Keuzevrijheid

Veel ouderen willen thuis blijven wonen, maar niet allemaal. Maarten Hijink van de SP drong tijdens het debat aan op kleinschalige plekken waar mensen "prettig oud kunnen worden met anderen in de buurt". Denk ook aan ouderen met een laag inkomen, want juist zij hebben de overheid "knetterhard nodig", voegde Lucille Werner van CDA toe.

Woonzorgvisies

Alle gemeenten moeten een woonzorgvisie hebben. Die visie moet de basis zijn voor prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties, huurdersorganisaties en zorginstellingen. Omdat veel gemeenten zo'n visie nog niet hebben opgesteld, vroeg Bikker (ChristenUnie) om aanvullende instrumenten om de gestelde doelen te halen.

Alle gemeenten hebben "in zekere mate een woonvisie", meldde De Jonge, maar er is nog werk te doen. Het Rijk biedt ondersteuning aan de gemeenten om het komend halfjaar te werken aan concrete prestatieafspraken.

De Kamer stemt op 6 juli over de tijdens het debat ingediende moties.