Ontruimen seniorenwoning

Voor ouderen die hun woning moeten verlaten om hun intrek te doen in een seniorenwoning of aanleunwoning, valt de verhuizing vaak niet mee. Dikwijls moet er een beroep worden gedaan op familieleden of kennissen. Ook zij zijn echter niet altijd in staat om een complete verhuizing te verzorgen of een woning leeg te ruimen. Woningontruiming specialisten als Caswo Woningontruiming zien de vraag explosief stijgen. 

Te veel druk op familieleden en vrienden

“Je kunt van familieleden, vrienden of kennissen van senioren niet verwachten dat zij fysiek in staat zijn om complete kamers leeg te halen of verhuizingen uit te voeren. Bovendien hebben zij hier vaak de juiste middelen helemaal niet voor.” Aldus Koen Schouten van Caswo Woningontruiming. 

Net als veel andere woningontruiming bedrijven ziet ook Schouten een sterke verandering in het type aanvraag dat hij krijgt. Onder invloed van de vergrijzing is er steeds meer behoefte aan het ontruimen van woningen van bewoners die naar een seniorenflat of verzorgingstehuis verhuizen. Maar ook vanuit instanties nemen de aanvragen toe, bijvoorbeeld voor het leegruimen van kamers na het overlijden van bewoners.
 
Schouten: “De afgelopen jaren zijn dit soort aanvragen steeds vaker bij ons binnengekomen. Mensen zitten soms met de handen in het haar. Alsof zo’n ontruiming of verhuizing nog niet genoeg is, vinden ze vaak plaats in trieste omstandigheden. Senioren worden te slecht om nog langer zelfstandig te wonen. Dat legt vaak een hoop druk op familieleden.”  
 

Vaak sprake van spoed

Nog zwaarder zijn vaak de gevallen waarin zorgkamers moeten worden leeggeruimd. “Ook de druk op zorginstellingen is hoog. Zij moeten natuurlijk zorgen voor een continue bezetting van kamers. Bovendien staan er veel mensen op de wachtlijst. Wanneer een bewoner overlijdt, moet de kamer vaak zo spoedig mogelijk worden leeggehaald. Vaak binnen een week, maar soms zelfs nog sneller. Terwijl de familie rouwt, moeten zij allerlei dingen regelen.” Aldus Schouten.
 
Om in dit soort situaties te ontzorgen, is Caswo Woningontruiming zich enkele jaren geleden gaan specialiseren in ontruimingen van seniorenwoningen. “Wij kunnen huiseigenaren en bewoners, maar ook hun familie én zorginstellingen volledig ontzorgen door het gehele proces op ons te nemen. Of het nu gaat om het uitvoeren van een verhuizing van een woning naar een verzorgingstehuis of het met spoed leegruimen van een zorgkamer. Wij zorgen ervoor dat alle betrokkenen zich kunnen richten op andere belangrijke zaken.” 
 
Caswo Woningontruiming is werkzaam door heel Nederland.