Normal_oudere__financiele_uitbuiting__financieel_misbruik

Er komt een expertpool die ondersteuning biedt bij de lokale aanpak van ouderenmishandeling - inclusief financieel misbruik. Regio’s en (centrum)gemeenten kunnen hier expertise inhuren. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid laten weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Liane den Haan. Den Haan stelde de vragen naar aanleiding van een bericht dat er jaarlijks tientallen meldingen binnenkomen over financiële uitbuiting van ouderen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Uit onderzoek van de VNG bleek dat gemeenten behoefte hebben aan praktische ondersteuning op maat voor het versterken van de aanpak ouderenmishandeling.

Blokhuis werkt momenteel samen met de VNG aan een plan van aanpak hiervoor. De expertpool zal naar verwachting begin oktober beschikbaar zijn. Deze zal ondersteuning bieden met een inhoudelijke focus die bij de lokale context past. Daarbij wordt ook gestreefd naar kennisdeling en -uitwisseling, zowel tussen beleidsmakers als betrokken professionals en organisaties in de signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

Gemeentelijke aanpak

Gemeenten zijn sinds de decentralisaties in het sociaal domein vanaf 2015 verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Blokhuis stelt niet precies in beeld te hebben hoeveel gemeenten wel of geen aanpak hebben op het gebied van ouderenmishandeling, en specifiek financieel misbruik. Dat wordt als het goed is dit najaar duidelijk, wanneer het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) gesprekken gaat voeren met regionaal projectleiders en ambtenaren van de 28 regio’s. Daarin worden vragen voorgelegd of de regio’s een aanpak ouderenmishandeling hebben, en welke stappen er worden gezet om de aanpak verder vorm te geven.

Door: Nationale Zorggids