Normal_geld

Uit de jaarlijkse EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg blijkt dat onze gezondheidszorg ook in 2020 kan blijven rekenen op de bereidheid van banken om te financieren, dankzij een gemiddelde rating van bbb+ (maatstaf voor kredietwaardigheid). Het rendement is vorig jaar met circa 0,4 procentpunt gestegen naar 1,8 procent. Dit beeld is mogelijk vertekend omdat instellingen die een beroep doen op de hardheidsclausule hun cijfers nog moeten deponeren. DE steunmaatregelen van de overheid hebben in ieder geval hun werk gedaan, echter zijn er significante verschillen in de financiële uitwerking van de steunmaatregelen tussen de diverse subsectoren. Dit meldt EY. 

Alle subsectoren binnen de zorg scoren gemiddeld minimaal ‘investment grade’, maar volgens Ralph Poulssen van EY betekent dit niet dat elke individuele instelling hieraan voldoet en gemakkelijk geld kan aantrekken tegen acceptabele voorwaarden. “Inmiddels zijn er steeds meer instellingen met een officiële rating die profiteren van lagere tarieven en gunstigere voorwaarden. En dat is een groot goed als we naar de effecten van kapitaallasten kijken en de aankomende investeringsopgave in duurzaamheid en ict.”

Wlz-instellingen 

In de verdeling van de rating over de subsectoren is veel verschoven. In het rijtje met minimaal een rating a, zijn twee nieuwkomers en vier afvallers: gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn nieuw. Revalidatiecentra, zelfstandige behandelcentra, jeugdzorg en regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s) doen een s tapje terug. Een belangrijke oorzaak van deze wijzigingen is gelegen in de steunpakketten van de overheid. Zo heeft de compensatieregeling voor Wlz-instellingen in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn werk gedaan: alle meerkosten en productieverliezen zijn adequaat gecompenseerd door de zorgkantoren.

De beste rating wordt behaald door de universitaire ziekenhuizen: de gemiddelde rating is met aa+ gelijk gebleven aan de rating van vorig jaar.

Door: Nationale Zorggids