Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt overheden wereldwijd om een nationaal beleid in te voeren voor de verzorging van dementiepatiënten. In Nederland is dit jaar de Nationale Dementie Strategie van start gegaan van het ministerie van Volksgezondheid, waar Alzheimer Nederland de nodige inhoudelijk input voor heeft gegeven. Dit meldt ANP Expert Support. 

De strategie kent drie belangrijke pijlers: gericht op wetenschappelijk onderzoek, op de maatschappij in de breedte en op zorg en ondersteuning op maat. Ook in Nederland stijgt het aantal mensen met dementie. De meesten van hen wonen thuis. "Zij verdienen een volwaardige plek in onze samenleving. Wij werken hiervoor samen met VWS aan een dementievriendelijke maatschappij", Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder bij Alzheimer Nederland.

Groot gat

"Alzheimer Nederland is de grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Wel zien wij nog een groot gat tussen wat geïnvesteerd wordt vanuit de overheid en wat nog nodig is, vooral op het gebied van ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers."

"Steun op maat bij leven met dementie is een belangrijke uitdaging de komende jaren, zoals het beschikbaar komen van andere woonvormen met passende zorg. De stap van een eigen woning naar het verpleeghuis is nu te groot. Een ander belangrijk punt is ondersteuning thuis door casemanagement en voldoende aanbod van toegankelijke dagactiviteiten. Er moet nog veel gebeuren voordat iedereen toegang heeft tot een passende dagactiviteit in de buurt", aldus Wilmink. 

Door: Nationale Zorggids