Normal_ouderen_ouderenzorg

Als het aan D66 en VVD ligt, maken mensen hun eigen keuzes over leven en dood. Dat is te lezen in het eindverslag van formateur Mariette Hamer. De twee grootste partijen willen dat de medisch-ethische wetgeving meer aansluit bij de moderne maatschappij en daar horen ook een vernieuwde abortus- en embryowet bij. Dit meldt Skipr. 

VVD en D66 zijn voornemens een medisch-ethische agenda op te stellen, waarin de adviezen van de Gezondheidsraad, de wetenschappelijke kennis en wetsevaluaties voor een hernieuwde embyro- en abortuswet zijn meegenomen.

Zorgvuldig debat

“We realiseren ons dat over het leven en de dood zowel in de samenleving als in de politiek de meningen sterk kunnen verschillen. Wanneer het gaat over (initiatief)wetgeving over medisch-ethische kwesties, zoals voltooid leven, hechten wij belang aan een zorgvuldig maatschappelijk en politiek debat.” De partijen respecteren daarbij de ruimte van iedereen om een persoonlijke afweging te maken.

Door: Nationale Zorggids