Normal_kaars_overlijden_dood

In augustus overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, vooral in de eerste en laatste week. Die weken was er oversterfte. In week 34 (23 tot en met 29 augustus) overleden naar schatting bijna 2.900 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In augustus lag de wekelijkse sterfte zowel voor mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) als voor de overige bevolking boven de verwachte sterfte. Ook de schatting van week 34 ligt bij beide groepen boven verwacht. Er overleden in week 34 ongeveer 1.050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 1.850 mensen en was er sprake van oversterfte. 

Sinds de laatste week van februari lag de sterfte onder Wlz-zorggebruikers steeds onder de verwachte sterfte. Sinds eind mei lag de sterfte rond de verwachte sterfte, sinds begin augustus boven verwacht, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties. Er was dus geen oversterfte. In de overige bevolking was er vanaf de eerste week van april tot en met half mei en in de eerste week van juni oversterfte.

Sterfte in alle leeftijden boven verwacht

De wekelijkse sterfte onder 80-plussers was in augustus hoger dan de verwachte sterfte. In week 34 overleden naar schatting bijna 1.550 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 50 meer dan de verwachte sterfte voor die week. In de afgelopen vier weken in augustus overleden bijna 350 80-plussers meer dan verwacht. Tussen de tweede week van februari en eind april lag de sterfte in deze leeftijdsgroep onder de verwachte sterfte. Sindsdien schommelde de sterfte per week rond de verwachting. In week 25 was er ondersterfte.

Onder 65- tot 80-jarigen was de wekelijkse sterfte in augustus iets hoger dan verwacht. Er overleden per week ongeveer 900 mensen van 65 tot 80 jaar. In de afgelopen vier weken in augustus overleden bijna 200 mensen van 65 tot 80 jaar meer dan verwacht. De eerste twee weken van juni was er oversterfte in deze leeftijdsgroep. Daarna nam de sterfte af, maar steeg weer vanaf begin juli. In de laatste week van juli was er oversterfte.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de wekelijkse sterfte in augustus iets hoger dan verwacht, in de laatste week  was er op basis van de schatting oversterfte. In die week overleden naar schatting 450 mensen jonger dan 65, ruim 50 meer dan verwacht. In deze leeftijdsgroep was er tussen begin april  en eind april oversterfte. Ook half mei, begin juni en eind juni was er oversterfte.

Door: Nationale Zorggids