Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Iedere dag belanden er ruim 280 ouderen van 65 jaar en ouder door een val op de spoedeisende hulp (SEH). Dit is slechts 10 procent van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke (zorg)kosten. De directe medische zorgkosten ten gevolge van een valongeval schoten in 2020 al door de 1 miljard euro. VeiligheidNL onderzocht dat bij gelijkblijvend beleid, binnen 10 jaar de SEH-opnamen als gevolg van een val met 50 procent toenemen en de directe medische kosten verdubbelen. De druk op de zorg is nu al groot en wordt alleen maar groter als we valpreventie niet structureel aanpak, waarschuwt VeiligheidNL. Valpreventie loont en er zijn meerdere kosteneffectieve aanpakken beschikbaar. Dit meldt VeiligheidNL. 

Vallen is nu al de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het aantal SEH-bezoeken vanwege een valongeval stijgt vooral vanwege de dubbele vergrijzing: van de 85-plussers komt één op de twee in een verpleeghuis terecht na een val en is het percentage ernstig letsel, verlies van kwaliteit van leven en medische kosten het grootst.  Het risico op een val neemt toe met de leeftijd door minder bewegen, verhoogde kans op ziekten en toenemend medicatiegebruik. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen is investeren in een structurele aanpak van valpreventie essentieel. 

Structurele inzet op valpreventie noodzakelijk 

De aanpak van valpreventie is momenteel te ad hoc, kleinschalig en op projectbasis. Wie verantwoordelijk is voor het organiseren of (laten) uitvoeren van valpreventie activiteiten is onduidelijk en er ontbreekt een structurele financieringsgrond. Effectieve valpreventie vereist inzet en samenwerking op landelijk en lokaal niveau vanuit het sociaal, zorg en beweegdomein. VeiligheidNL gelooft in een alliantie met vertegenwoordigers vanuit overheid, gemeente, zorginstellingen en zorgverzekeraars om de noodzakelijke impuls te geven aan valpreventie. 
 
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis steunt dit initiatief van harte. “Om het belang van valpreventie te onderstrepen pleiten wij in ons verkiezingsmanifest voor het zo snel mogelijk opnemen van valpreventie in het basispakket” aldus Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis. “Zelf hebben we het al opgenomen in ons Extra Vitaal-pakket en voegen we valpreventie komend jaar toe aan ons reguliere aanvullende pakket. Ook VGZ is betrokken bij verschillende initiatieven rondom valpreventie en steunt de oproep om nu echt stappen te zetten om valpreventie landelijk te implementeren.

Valpreventieweek: focus op vroegsignalering voor de thuiszorgprofessional

In de jaarlijkse Valpreventieweek, van 27 september tot en met 3 oktober, besteedt VeiligheidNL samen met landelijke partners en lokale (zorg)professionals aandacht aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie. Het identificeren van ouderen met een verhoogd valrisico is de eerste stap om valongevallen te voorkomen. De thuiszorgprofessional komt bij ouderen thuis, daar waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Zij kunnen signaleren of er een verhoogd valrisico is. In de Valpreventieweek doen we een beroep op de thuiszorgprofessional om structureel te screenen op valrisico. Om hierbij te helpen heeft VeiligheidNL een toolkit ontwikkeld met daarin praktische middelen zoals een praatkaart, gesprekshandleiding en podcasts. Deze kan gratis gedownload worden.

Door: Nationale Zorggids