Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het bedrag dat gereserveerd is voor de langdurige zorg is naar verwachting 159 miljoen euro te laag. In mei heeft de minister van Volksgezondheid  vanwege de oplopende kosten al 452 miljoen euro extra toegekend voor de langdurige zorg, maar dat is volgens de nieuwe berekeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet genoeg. Dit meldt de NZa. 

Na de corona-uitbraak in 2020 stelden mensen een opname in het verpleeghuis uit. De NZa ziet dat in 2021 steeds meer mensen die stap wel weer zetten en dat het aantal indicaties dat recht geeft op een plek in het verpleeghuis sterker toeneemt dan verwacht. Dit leidt tot een verwacht tekort van 98 miljoen euro.

Daarnaast stromen meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis in, in de langdurige zorg. Deze zorg viel vorig jaar nog niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze zorg verwacht de NZa een tekort van 61 miljoen euro omdat opnieuw meer mensen dan verwacht een indicatie aanvragen. Bij elkaar komt dat neer op een tekort van 159 miljoen euro.

Onzekere prognose

De prognoses zijn echter omgeven door onzekerheden, in de eerste plaats door de coronapandemie. Op dit moment is in de gebruikte data herstel zichtbaar van de coronagolf die rond de jaarwisseling plaatsvond. Echter, het effect van de pandemie op de rest van 2021 blijft lastig in te schatten. Daarnaast beschikt de NZa nog niet over de vergoeding voor doorlopende kosten van aanbieders waar leegstand is in 2021.

Het CIZ heeft vanwege het grote aantal aanvragen voor ggz-cliënten vertraging opgelopen bij het beoordelen van indicatie-aanvragen. Dit betekent dat de toename van het aantal indicaties in werkelijkheid nog groter kan zijn, wanneer de vertraging is ingehaald.

Door: Nationale Zorggids