Normal_vrouw_overgang_menopauze

Door de corona-uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020 enkele maanden stilgelegd. Daardoor zijn vorig jaar minder mensen uitgenodigd en onderzocht. Het gevolg is dat er minder mensen met kanker of een voorstadium van kanker zijn opgespoord. Dit blijkt uit de monitors 2020 over het bevolkingsonderzoek darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker, meldt het RIVM. 

In 2020 kregen 1,8 miljoen van de bijna 2,2 miljoen mensen uit de doelgroep een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De deelnamegraad was in 2020 met 72 procent even hoog als in 2019. Van de deelnemers die een ontlastingstest deden, had gemiddeld 1,2 procent darmkanker of een vergevorderde poliep: 1,6 procent van de mannen en 0.9 procent van de vrouwen.

Er is bij ongeveer een derde van de mensen die een kijkonderzoek kregen een afwijking gevonden (bij 2.319 mensen darmtumoren en 13.999 mensen vergevorderde poliepen).

Het aantal gevonden afwijkingen daalt heel geleidelijk vanaf 2014. Dat komt omdat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers daalt en er bij jonge deelnemers minder afwijkingen zijn. Daarnaast zijn mensen sinds de start van het bevolkingsonderzoek al een vaker opgeroepen en zullen dus al eerder veel voorlopers van darmkanker door het bevolkingsonderzoek zijn opgespoord.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

In 2020 ontving 55 procent van de doelgroep in 2020 een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker; in totaal zijn dat ruim 750.000 vrouwen. In 2019 was dat nog 97 procent, met 1.3 miljoen uitnodigingen. Naast de stillegging vanwege corona speelde ook het tekort aan personeel in de screening een rol bij de vertraging in uitnodigen.

In 2020 deed 70 procent van de genodigde vrouwen mee aan het onderzoek; in 2019 was dat 76 procent. Sinds de stillegging krijgen vrouwen een open uitnodiging, in plaats van een uitnodiging op vaste datum en tijd. Zo wordt de beschikbare onderzoekscapaciteit optimaal benut. Het opkomstpercentage is in 2020 mogelijk ook lager door angst voor Covid-19, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen in de screeningsunits die nodig waren om afstand te houden.

Met het bevolkingsonderzoek werden in 2019 6.362 gevallen van borstkanker opgespoord.

De monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is op 16 september gepubliceerd.

Door: Nationale Zorggids