Normal_ouderen__ouderenzorg__verpleeghuis

76 procent van de senioren vindt zichzelf een gelukkig mens. Slechts 5 procent voelt zich niet zo gelukkig, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar zingeving. Hieruit blijkt ook dat 88 procent nadenkt over levensvragen als ‘Wat kan ik voor anderen betekenen?’, ‘Hoe kunnen we op een menswaardige wijze samenleven?’ en ‘Wat doe ik met de tijd die mij resteert?’. Dit meldt KBO-PCOB. 

“Bijna de helft van de senioren denkt dagelijks tot meerdere keren per week na over dit soort onderwerpen. Corona heeft hier weinig invloed op gehad, slechts twee op de tien senioren zijn hier sindsdien meer over gaan nadenken”, zegt Gusta Willems van KBO-PCOB over het onderzoek waaraan 1.523 ouderen meededen.

Gedachten weinig gedeeld

Levensvragen houden senioren bezig, toch worden deze gedachten maar weinig gedeeld. Zes op de tien zegt af en toe eens met anderen hierover te praten. 20 procent doet dit nooit. Toch is die behoefte er wel. 54 procent geeft aan dat de deze levensvragen het liefst met hun naasten willen bespreken. Met de stelling dat hier in de zorg ook meer ruimte voor zou moeten zijn, is men 72 procent het eens.

Terugkijken op het leven

Als senioren terugkijken op hun leven, vindt 61 procent dat ze het goed hebben gedaan. Bijna vier op de tien houdt het bij ‘niet goed, niet slecht’. Bijna de helft van de senioren geeft aan één of meer fouten in hun leven gemaakt te hebben. 79 procent heeft zichzelf die fout kunnen vergeven.

Wanneer de senioren verder terugblikken en hen wordt gevraagd wat zij anders zouden doen als zij hun leven opnieuw mochten leven, dan geeft 36 procent aan dat ze het niet anders zouden doen. Toch zijn er voor sommige senioren ook onderdelen van het leven waarin nu anders gekozen zou worden, zoals de studie, het beroep en voor een aantal zelfs de keuze van de partner.

Door: Nationale Zorggids