Normal_corona

 In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt in december gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners die in een zorginstelling wonen, te beginnen met instellingen met een eigen medische dienst. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder kregen (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen krijgen, als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Dit meldt Rijksoverheid. 

Vanaf januari worden vervolgens mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

Effectiviteit vaccins

De effectiviteit van alle vier de in Nederland gebruikte coronavaccins is op dit moment nog steeds hoog. De vaccins bieden 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en 97 procent tegen ic-opname, ook bij de Delta-variant. Hoewel er nog geen significante afname in bescherming tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname wordt geconstateerd, is in enkele internationale studies een lichte afname van effectiviteit van het vaccin te zien in bescherming tegen ziekenhuisopname bij de alleroudsten. Uit voorzorg heeft minister De Jonge op advies van de Gezondheidsraad daarom besloten tot het aanbieden van een boostervaccin, te beginnen met de meest kwetsbare groepen.

Vanaf januari booster voor 60-plussers

De oudsten en meest kwetsbaren komen vanaf december aan de beurt. Ook inwoners van zorginstellingen komen aan bod, te beginnen met die met een eigen arts in december. Ook medewerkers met direct patiëntencontact krijgen een aanbod in december. De belangrijkste reden hiervoor is om de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden voor alle Nederlanders. Hoe dit wordt gedaan en voor wie dit precies geldt, wordt nog nader uitgewerkt. Vanaf januari ontvangen ongeveer 4 miljoen 60-plussers naar verwachting ook een uitnodiging voor een boostervaccin. Zij krijgen deze op een GGD-locatie.

Mensen onder de 60 jaar die een boostervaccin willen, komen na de oudsten en meest kwetsbaren aan de beurt.

Door: Nationale Zorggids