Normal_ouderen_oma_ziekenhuis_bed_patient

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen is 17 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de intensive care is die kans als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein. Ondanks volledige vaccinatie kunnen mensen besmet worden met Covid-19 en soms in het ziekenhuis opgenomen worden. Dat zijn veelal ouderen, zoals ook voor de vaccinaties het geval was. De ongevaccineerde coronapatiënten zijn aanzienlijk jonger dan de volledig gevaccineerde coronapatienten in het ziekenhuis. Dit meldt RIVM. 

De ongevaccineerde coronapatiënt in het ziekenhuis heeft een mediane leeftijd van 59 jaar in oktober en is aanzienlijk jonger dan de gevaccineerde coronapatiënt met een mediane leeftijd van 77 jaar in oktober.

Relatief sterke stijging van ouderen met corona in ziekenhuis 

Met het oplopend aantal coronabesmettingen is er een relatief sterke stijging van het aantal in het ziekenhuis opgenomen personen in de leeftijdsgroep vanaf 70 jaar te zien. Ruim 90 procent van iedereen van 70 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, maar vaccins beschermen iets minder goed bij ouderen dan bij mensen van 50-69 jaar en mensen van 12-49 jaar. De vaccineffectiviteit onder 70-plussers is 89 procent, onder mensen van 50-69 jaar 96 procent en van 12-49 jaar 97 procent. Met de toename van het aantal oudere patiënten in het ziekenhuis neemt ook het aandeel volledig gevaccineerden in het ziekenhuis toe.

Onlangs lichtte het Maastricht UMC+ al toe waarom er relatief veel gevaccineerden in het Limburgse ziekenhuis liggen. 

Door: Nationale Zorggids