Normal_igj

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt Algemeen Thuiszorg Nederland (A.T.N.) onder verscherpt toezicht. De zorginstelling biedt hulp en zorg thuis in de regio Amersfoort en Zeist. Er zijn onder meer zorgen over de tekortkomingen in de geboden zorg. A.T.N. moet binnen vier maanden maatregelen nemen om dit te verbeteren. Dit meldt IGJ. 

Op 24 september bracht de inspectie een vervolgbezoek aan Algemeen Thuiszorg Nederland, na een eerder bezoek in het kader van toezicht op nieuwe zorgaanbieders. A.T.N. voldoet nog steeds niet aan de normen voor goede en veilige zorg en heeft te weinig verbeterd sinds het eerste bezoek in mei. Daarom wil de IGJ de thuiszorgaanbieder intensief volgen.

Tekortkomingen wegnemen

De inspectie verwacht dat A.T.N. maatregelen neemt om de tekortkomingen weg te nemen. Zo heeft de bestuurder geen zicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook kan de bestuurder niet aantonen dat alle zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn. Bij enkele cliënten mist er een actuele indicatie of zorgplan.

Daarnaast reageert de zorginstelling nauwelijks op informatieverzoeken en vragen van de inspectie.
Binnen vier maanden moet Algemeen Thuiszorg Nederland maatregelen hebben genomen om te voldoen aan goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is, volgen verdere maatregelen.

Door: Nationale Zorggids