Normal_kaars_overlijden_dood

In eerste week van december overleden ongeveer 4.300 mensen. Dat zijn er 1.250 meer dan verwacht. De sterfte is hoger onder alle leeftijd, en zowel onder zorggebruikers binnen de Wet langdurige zorg (verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg) als onder de overige bevolking. Dit meldt het CBS. 

Sinds begin augustus ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake is van oversterfte. Vanaf half oktober is het aantal overledenen wekelijks verder toegenomen. In de eerste week van december registreerde het RIVM 259 overleden coronapatiënten.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers gelijk gebleven

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting ongeveer gelijk in week 48. Er overleden bijna 1.700 Wlz-zorggebruikers, ongeveer 550 meer dan verwacht. Sinds week 42 (medio oktober) is er oversterfte onder Wlz-zorggebruikers.

De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting verder toe in week 48. Er overleden ruim 2.600 mensen van de overige bevolking, ongeveer 700 meer dan verwacht. Ook onder deze groep is er oversterfte sinds week 42, maar ook in enkele weken ervoor was daar al sprake van.

Door: Nationale Zorggids