Minder druk op thuiszorg door oogdruppelinstructie mantelzorgers en patiënten

De coronapandemie zorgt ervoor dat Nederlanders die voor zieke familieleden zorgen, versneld vaardigheden leren die voorheen werden uitgevoerd door beroepskrachten in de zorg.  Op 22 december start het Maastricht UMC+ met hulp van Coöperatie VGZ en thuiszorgorganisatie Envida daarom met oogdruppeltraining voor mantelzorger en patiënten. Hiermee hopen de partijen het aantal aanvragen voor thuiszorg voor deze relatief eenvoudige handeling te verminderen. Dat meldt het Maastricht UMC+.

Het is moeilijk als patiënt om tijdens deze coronapandemie in het ziekenhuis behandeld te worden als je iets anders hebt dan corona, is de aanname in de samenleving. Er is echter ook een veel minder bekend aspect van de coronapandemie: als je eenmaal in het ziekenhuis bent behandeld, kom je er niet zo vlot meer uit. Het gaat dan vooral over patiënten die na hun operatie nog medische begeleiding thuis nodig hebben. Zoals het verzorgen van een wond, injecteren in weefsel en het verzorgen van een katheter. Veel thuisorganisaties die die handelingen normaal verrichten, zitten vanwege ziekte van personeel door corona met een enorm personeelstekort. En dus blijven veel patiënten langer in het ziekenhuis.

Druk wegnemen

De Academie voor Patiënt en Mantelzorger van het MUMC+ besloot daarom, samen met de afdeling Oogheelkunde, één van de oorzaken van de druk op de thuiszorg weg te nemen: de ogen druppelen bij mensen die een staaroperatie hebben ondergaan en mensen met de oogaandoening Glaucoom. Dat is een grote groep: wekelijks voert de afdeling Oogheelkunde alleen al ongeveer 60 staaroperaties uit. Druppelen is een relatief eenvoudige handeling die meerdere keren per dag moet worden uitgevoerd.

Aparte balie

Als een mantelzorger of patiënt zelf de ogen kan druppelen, betekent dit minder vraag om thuiszorg. Daarom wordt er op woensdag 22 december in de polikliniek Oogheelkunde van het MUMC+ een aparte balie geopend waar oogdruppeltrainingen worden gegeven. “Er ligt een grootse toekomst in het verschiet voor dit soort instructie in Nederland, zowel voor de mantelzorger als voor de patiënt”, aldus opleidingscoördinator Marion van Mulekom. “En niet alleen voor oogdruppelen, maar ook voor meer complexe zaken zoals het intraveneus toedienen van antibiotica, iets waar we volgend jaar mee beginnen. Ik krijg momenteel telefoontjes van vele ziekenhuizen in Nederland of we kunnen helpen zodat zij ook kunnen starten.”

Lisette Ars, beleidsadviseur van wijkzorgorganisatie Envida, is blij met deze stap. Ze benadrukt echter dat voor patiënten of mantelzorgers die echt geen training willen of kunnen, de mogelijkheid van gewone zorg open blijft.

Door: Nationale Zorggids