Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Het risico op geldproblemen is groter onder Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond, en dan met name de eerste generatie migranten die op latere leeftijd naar Nederland is gekomen. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die daarom pleit voor meer aandacht hiervoor, onder meer bij de inburgeringscursus. 

Migranten die pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben geen volledige AOW. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 40 procent van de Nederlanders met een niet-Westerse migratieachtergrond en pensioenleeftijd onder de armoedegrens leeft. Zij weten vaak niet dat de AIO-regeling hun inkomen aan kan vullen tot het sociale minimum. Daarnaast is er een taalbarrière die dingen veelal bemoeilijkt en is er een gebrek aan eenvoudige informatie over ons complexe financiële systeem.

Door meer aandacht te hebben voor financiële redzaamheid tijdens bijvoorbeeld de inburgeringscursus, kan kwetsbaarheid op dit vlak vaker voorkomen worden, zegt AFM.