Geringe toepassing samen beslissen bij patiënten in de palliatieve zorg

Zorgverleners passen de methodiek van samen beslissen nog weinig toe bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden die palliatieve zorg ontvangen. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat zorgverleners een gevarieerd beeld hebben van wat samen beslissen precies inhoudt. Dit duidt erop dat de methodiek niet goed geïmplementeerd is. En dit is juist bij deze kwetsbare patiënten een probleem, bij wie het invoeren van het proces van samen beslissen toch al een grote uitdaging is. Dat meldt Nivel.

Voor het onderzoek werden video-opnamen gemaakt van consulten, die vervolgens zowel door onderzoekers als zorgverleners werden beoordeeld op het toepassen van samen beslissen.

Beoordelen video-opnamen consulten

Betrokken onderzoekers gaven per video-opname de mate van samen beslissen aan, met een algemeen geaccepteerd codeersysteem. De zorgverleners werden geïnterviewd terwijl ze zichzelf terug op beeld zagen. Hen werd onder andere gevraagd in hoeverre ze vonden dat er sprake was van samen beslissen.

Resultaten

Zorgverleners bleken in zijn algemeenheid slechts in geringe mate aan samen beslissen te doen en pasten de methode bovendien verschillend toe. De minste aandacht gaven de zorgverleners aan het tweede aspect, waarbij de zorgverlener de patiënt dient te verzekeren hem of haar bij te staan in het keuzeproces, een aspect dat juist voor de betreffende doelgroep van groot belang is.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/geringe-toepassing-van-samen-beslissen-bij-patienten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de, geraadpleegd op 04-01-2021