Ouderen weten hoe je een winterdip aanpakt: samen

Het Nationaal Ouderenfonds vraagt op Blue Monday aandacht voor het belang van het sociaal netwerk bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Onderzoek van het Ouderenfonds wijst uit dat ontmoetingsplekken zoals brei-of sportclubs functioneren als belangrijke netwerkversterkers en dat ouderen zich door het samenzijn maatschappelijk betrokken en vitaler voelen. Dat meldt het Nationaal Ouderenfonds.

Het Ouderenfonds zet de komende jaren een nog groter deel van haar activiteiten in op preventie. Dit doet zij door programma's zoals OldStars Sport, De Derde Helft, Samen Breien en Meesterwerk (verder) uit te rollen. Deze programma's richten zich op ontmoeting als katalysator voor het ontstaan van community's voor en door ouderen. Aan de basis liggen gedeelde interesses, zo geeft bijvoorbeeld 32 procent van de ondervraagde breiers eind 2021 aan via via bij de club terecht te zijn gekomen. 65 procent vindt hier vervolgens ook een nieuwe vriendschap of kennis. En het sociale contact geeft energie, ruim 59 procent van de deelnemers van de breiclubs geeft in de enquête aan zich vitaler te voelen, geestelijk dan wel lichamelijk.

Maatschappelijke waarde

De club die functioneert als ontmoetingsplek heeft tegelijkertijd een grotere maatschappelijke waarde. Dit blijkt uit het feit dat 32 procent van de eind 2021 ondervraagde OldStars naast deelnemer ook vrijwilliger worden bij de OldStarsclub. Hetzelfde is te zien bij de BoodschappenPlusBussen die door het land rijden. Het praatje met de vrijwilliger onderweg of op locatie met de anderen zorgt ervoor dat bijna 70 procent van de ondervraagde deelnemers van de bus zich maatschappelijk betrokken voelt. Het versterkt ook het gevoel van eigenwaarde. 64 procent kan door de bus makkelijker deelnemen aan de maatschappij. Dit geeft ouderen het gevoel dat hij of zij erbij hoort en gaat gevoelens van eenzaamheid en bijbehorende gezondheidsproblematiek tegen. 

Ontmoetingsplekken

Community's van en door ouderen gaan sociaal isolement tegen, daarom zet het Ouderenfonds in op het creëren van nog meer ontmoetingsplekken door heel het land.

Door: Nationale Zorggids