Normal_kaars_overlijden_dood

Van 17 tot en met 23 januari overleden naar schatting 3.250 mensen. Dat zijn er bijna 150 minder dan verwacht, maar wel meer dan er in de week ervoor overleden. Toen kwamen 3.106 mensen te overlijden. De sterfte nam vorige week voor iedere leeftijdsgroep iets toe ten opzichte van de week ervoor. Wel bleef de sterfte onder Wlz-zorggebruikers ongeveer gelijk. Dit meldt CBS.

Sinds de laatste week van 2021 is er geen sprake meer van oversterfte. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In week 3 van 2022 registreerde het RIVM veertig overleden coronapatiënten.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers lager dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting ongeveer gelijk in week 3. Er overleden ongeveer 1.150 Wlz-zorggebruikers, 150 minder dan verwacht. Sinds week 50 van 2021 daalt de sterfte onder Wlz-zorggebruikers, sinds de laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer.

De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting toe in week 3. Er overleden ongeveer 2.100 mensen van de overige bevolking, ongeveer gelijk aan het verwachte aantal overledenen voor week 3. Ook onder deze groep daalde de sterfte sinds week 50 van 2021. Sinds de eerste week van 2022 is er geen oversterfte meer.

Door: Nationale Zorggids