Toename mentale klachten jongeren en ouderen reden tot zorg

De coronapandemie heeft een toename van mentale klachten veroorzaakt en dat is volgens de Gezondheidsraad "reden tot zorg". In een adviesrapport schrijft de raad dat bij een "beperkt deel" van de bevolking de kans bestaat dat de klachten lang zullen aanhouden. Daarom is het van belang om "te zorgen voor effectieve laagdrempelige hulp" en "de ontwikkelingen goed te blijven volgen".

De experts hebben het wetenschappelijk onderzoek naar mentale problemen in het eerste coronajaar in kaart gebracht. Ze bevestigen nog eens duidelijk dat vooral jongvolwassenen vaker last kregen van mentale klachten, zoals eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens.

Ook onder ouderen nam de emotionele eenzaamheid toe onder invloed van de virusuitbraak en alle overheidsmaatregelen. Zorgmedewerkers rapporteerden meer stress en burn-outklachten. De Gezondheidsraad ziet verder "aanwijzingen" dat mensen die ernstig ziek op de intensive care hebben gelegen een "lager mentaal welbevinden hebben".

Effectieve interventies

Het rapport van de Gezondheidsraad is vooral een bevestiging van het beeld dat al langer bestaat. De raad komt niet met grootscheepse nieuwe oplossingen. Het advies aan de overheid is juist om "geen nieuwe interventies te ontwikkelen", maar gebruik te maken van "bewezen effectieve interventies". Daarnaast moet worden ingezet op het "verder versterken van bestaande structuren", zoals vroegtijdige signalering van problemen via de schoolgezondheidszorg, mentorensystemen op middelbare scholen, de begeleiding van studenten en de bedrijfsgezondheidszorg.

Ondersteuning van kwetsbare groepen is ook een belangrijk punt. De raad schrijft dat meer mensen te maken hebben gekregen met "omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten". Daaronder vallen bijvoorbeeld financiële onzekerheid, onveilige thuissituaties en leerachterstanden.

Door: ANP