Ingrijpen is nodig om een gebrek aan woonplekken voor ouderen te voorkomen

Nederland vergrijst in rap tempo en de druk op de ouderenzorg blijft toenemen. Om te voorkomen dat wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg verder oplopen, te weinig zorgpersoneel beschikbaar is en er onvoldoende geschikte woonplekken voor ouderen zijn, is ingrijpen hard nodig. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de ouderenzorg. Om dit gezamenlijke initiatief te bezegelen, tekenden de gemeenten Lansingerland en Maassluis een convenant. De bedoeling is dat meer gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties in de WSD-regio volgen Vlaardingen en Midden-Delfland staan inmiddels al op de planning. Dat meldt DSW Zorgverzekeraar. 

De gemeente Lansingerland, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW, zorgorganisaties Laurens en Fundis en woningcorporatie 3B Wonen hebben in februari een handtekening gezet onder het convenant ‘Wonen en zorg Lansingerland 2021-2025’. Afspraken over de samenwerking om voldoende passende woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen voor ouderen met een zorgvraag staan hierin centraal. De aandacht gaat vooral uit naar de woonzorgopgave voor ouderen uit Lansingerland voor wie zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. Het doel is om bij deze woonzorgopgave ook belangrijke lokale partijen te betrekken, zoals welzijnsorganisaties, huisartsen en andere zorgverleners. Wethouder Gezondheid, Zorg en Welzijn Titia Cnossen: “In onze Woonvisie hebben wij als doel gesteld: een plek voor iedereen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de groeiende groep nog zelfstandig wonende ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Er zijn passende woonvoorzieningen nodig, zoals een verpleeghuis of een geclusterde woonvorm zoals Huize Sint Petrus. Voor deze opgave moeten de gemeente en zorg- en woonpartners de handen ineen slaan en krachten bundelen.”

Maassluis wil nieuwe vormen van wonen en zorg

Ook in Maassluis is de samenwerking op gang. Op 8 november is in het stadhuis van Maassluis het convenant ‘Intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen’ getekend. Gemeente Maassluis, Argos Zorggroep, Careyn, woningcorporatie Maasdelta, Seniorenwelzijn, Rogplus en DSW willen de komende vier jaar in Maassluis een uitbreiding realiseren van 50 plaatsen in de verpleeghuiszorg en 130 zelfstandige woonmogelijkheden met zorg voor ouderen. Wethouder Kuiper: “Die woningen moeten van papier naar werkelijkheid gaan, daarbij is dit convenant een belangrijke stap: om structureel samen te werken aan vernieuwende vormen van wonen met zorg. Zowel in de bestaande wooncomplexen voor ouderen, maar ook in de nieuwbouw projecten gaan we dat mogelijk maken.”

Door: Nationale Zorggids