Eerste Kamer wil af van ontkoppeling AOW en bezuiniging jeugdzorg

De Eerste Kamer wil af van de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg van 500 miljoen euro. Een meerderheid stemde voor een motie hiertoe van GroenLinks. Ook wil een meerderheid van de Senaat dat de AOW niet tijdelijk wordt losgekoppeld van het minimumloon, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Vorige week tijdens het debat over het coalitieakkoord bleek al dat de oppositie zich tegen enkele belangrijke plannen van het kabinet keerden.

Inflatie

Het kabinet is van plan de AOW deels te ontkoppelen. De ouderdomsvoorziening zal dan wel met de inflatie meestijgen maar niet met het minimumloon als dat wordt verhoogd.

Door: ANP