Normal_normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond beëindigd. KBWO biedt verpleeghuiszorg en verzorging aan ouderen en heeft het afgelopen half jaar voldoende verbeteringen doorgevoerd, meldt de inspectie. 

Sinds oktober 2020 stond KBWO onder verscherpt toezicht. In juli 2021 heeft de inspectie KBWO een nieuw verscherpt toezicht opgelegd omdat de zorginstelling niet voldeed aan de voorwaarden over de inrichting van het bestuur en intern toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dit heeft KBWO gedaan.

Volwaardig, deskundig bestuur

De zorginstelling heeft weer een volwaardig bestuur met voldoende deskundigheid. De inspectie ziet onder meer dat KBWO de bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden op papier zet. Ook neemt het stappen voor meer medezeggenschap en invloed van de bewonersraad.

De inspectie heeft er vertrouwen in dat het nieuwe bestuur de ingeslagen weg voortzet. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd. De inspectie volgt KBWO verder in het reguliere toezicht.

Door: Nationale Zorggids