Zorgwoningen geen toekomstbestendige oplossing voor toename dementie

Op 8 maart 2022 vond het Hoofdlijnendebat VWS plaats met o.a. minister Helder (LZS). Helder wil dat zorgorganisaties "zorg verlenen waar ouderen wonen". In plaats van dat ouderen gaan wonen waar zorgorganisaties zorg leveren. De bestaande verpleeghuiscapaciteit wil ze niet uitbreiden. Die blijft intact. Wel wil ze 25.000 extra zorgwoningen voor ouderen realiseren, met scheiden van wonen en zorg. Ouderen zullen de woonlasten dus zelf moeten ophoesten. Helder zoekt hiervoor samenwerking met Hugo de Jonge, die in dit kabinet minister van Volkshuisvesting is. Bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen wil Helder laten ombouwen tot geclusterd wonen voor ouderen. Dat meldt ANP Expert Support. 

"De zorgwoningen klinken als een oplossing voor de bezuinigingen van Helder", aldus Julie Meerveld, Manager belangenbehartiging en regionale hulp, Alzheimer Nederland. "Maar het is nog geen oplossing voor het feit dat we straks twee keer zoveel mensen met dementie hebben en veel minder professionals." 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Ouderdom is hiervoor de grootste risicofactor. Van alle kwetsbare ouderen heeft bijna 40 procent dementie. "De vraag is dus veel meer hoe we nu en straks mensen met dementie een goed leven kunnen bieden en minder afhankelijk maken van zorgprofessionals. Want die zijn er straks niet of veel minder."

Zorgzame jaren

"Dat betekent dat we het aantal zorgarme jaren moeten vergroten. Dat kan alleen als we veel integraler werken en nadenken over én geschikte woningen én over een dementievriendelijke en sociale omgeving én over de nabijheid van zorg als het echt nodig is. Bovendien moet een woning aansluiten op de wensen van mensen met dementie zodat ze tijdig kunnen én willen verhuizen."

We zullen aan die drie perspectieven tegelijk moeten werken om het aantal zorgarme jaren te vergroten als we mensen met dementie en hun mantelzorgers niet aan hun lot willen overlaten.

Door: Nationale Zorggids