Zorg en participatie waren nooit zo belangrijk als ten tijde van de coronacrisis

Het jaaroverzicht van de Monitor Zorg en Participatie 2021 laat zien dat zorg voor iedereen een belangrijk onderwerp was vorig jaar, al hebben mensen met een chronische aandoening soms iets extra’s nodig. Voor ouderen en mensen met een beperking was het een hele opgave om aangehaakt te blijven en te blijven meedoen. Nu het einde van de coronapandemie in zicht lijkt, is het de vraag wie er vooral ondersteuning nodig hebben om te herstellen na de crisis. Deze onderwerpen werden onderzocht in de monitor in 2021 en blijven ook in 2022 op de agenda staan. Dat meldt Nivel. 

Met de langlopende Monitor Zorg en Participatie brengen we de ontwikkeling in kaart van zaken als gebruik en toegankelijkheid van voorzieningen, zelfmanagement en passende zorg. We voeren dit onderzoek uit met verschillende panels, waaronder het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en het Panel Samen Leven. Inzet van deze panels maakt het bovendien mogelijk om snel op actuele onderwerpen kunnen inspelen, zoals de coronacrisis. In het jaaroverzicht zetten we als ons onderzoek van 2021 binnen de monitor op een rij, hierna belichten we een selectie.

Uitgestelde zorg lijkt voor de meesten goed te zijn opgevangen

De druk op de zorg vanwege corona lijkt voor de meeste mensen met een chronische aandoening geen grote gevolgen te hebben gehad. Een derde van de mensen met een longziekte had wel te maken met veranderde zorg, zoals afgezegde afspraken of naasten die niet mee mochten naar de zorgverlener. Deze veranderingen leidden echter nauwelijks tot extra problemen of knelpunten. Het gemiddelde rapportcijfer voor de ontvangen professionele zorg in 2020 is bijna een 8.

Coronacrisis maakt participatie van groepen meer gelijk

In voorgaande jaren konden mensen met een lichamelijke beperking of ouderen vaak minder goed meedoen in de samenleving. Zij maakten minder gebruik van het openbaar vervoer of kwamen minder vaak buiten de deur. In 2021, zo laat onderzoek met de monitor zien, komt de participatie van deze groepen meer overeen met die van de algemene bevolking. Dit heeft te maken met de sluiting van veel voorzieningen door de coronapandemie, die een aanzienlijke daling van participatie onder de algemene bevolking teweeg bracht.

Participatie

Tijdens de pandemie werden oplossingen gevonden in de online wereld, bijvoorbeeld voor participatie in sociale activiteiten of boodschappen doen. Online levert een chronische ziekte of handicap soms minder beperkingen op, omdat het vanuit huis kan. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld hebben hier juist extra ondersteuning bij nodig.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/zorg-en-participatie-waren-nooit-zo-belangrijk-als-ten-tijde-van-de-coronacrisis,geraadpleegd op 17-03-2022