Opnieuw extreem tekort zorgmedewerkers in de Achterhoek vanwege corona

Vanwege een nieuwe opleving van het coronavirus is er opnieuw een extreem tekort aan zorgmedewerkers ontstaan in de Achterhoek. Omdat de huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg met elkaar in verbinding staan, lijdt de hele zorg hieronder. Dat meldt de Gelderlander.

Een groot deel van de zorgmedewerkers zit thuis met corona. Daar hebben de ziekenhuizen, de thuiszorg, huisartsen en de GGD last van. Net als eind vorig jaar loopt het op dit moment de spuigaten uit in sommige Achterhoekse zorginstellingen. Zo zijn sommige ouderen al weken niet gedoucht. In uiterste gevallen wordt er een beroep gedaan op de naasten van de mensen die zorg nodig hebben.

Samenwerking

Zorginstellingen zijn sinds corona veel meer op regionaal niveau gaan samenwerken. Zo proberen ze de druk te verdelen. Daarnaast zijn sommige medewerkers langer of meer dagen gaan werken. Op korte termijn helpt dat, maar op een gegeven moment raken de zorgmedewerkers oververmoeid.

Keten

Vanwege de onderlinge verbondenheid van de zorgketen ontstaan er ook problemen. Omdat de revalidatiecentra vol zitten, worden er minder mensen uit de ziekenhuizen ontslagen die normaal gesproken daar terechtkunnen. De huisartsen kunnen op hun beurt weer minder mensen naar de ziekenhuizen doorverwijzen.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong