Plan voor zorgwoningen ouderen op terrein voormalig jeugdinternaat

De Rietlerhoeve, onderdeel van voormalig jeugdinternaat de Leo Stichting in Borculo, is in beeld voor de ontwikkeling van woningen voor ouderen met zorg op maat. Volgens ontwikkelingscombinatie Klein Borculo is er, ook onder lokale ouderen, veel vraag naar woonruimte in een landelijke omgeving. Dit meldt Koolhoven & Partners. 

De ontwikkelingscombinatie wil in het voormalige jeugdinternaat op kleine schaal woningen bouwen, plus appartementen waar ouderen zorg op maat kunnen krijgen. Een dergelijke wooncombinatie ontbreekt nu nog in de regio Achterhoek, terwijl de behoefte daarnaar toeneemt in de komende jaren. Meerdere zorgaanbieders hebben interesse getoond in de locatie. “Door herontwikkeling moet het historische landgoed, dat momenteel snel achteruitgaat, behouden blijven voor de lokale gemeenschap”, aldus Klaas Hoekstra, mededirecteur van vastgoedontwikkelaar Kloosterveste, die deel uitmaakt van de ontwikkelingscombinatie.

Substantiële behoefte

Met het vergrijzen van de bevolking neemt het aantal oudere Nederlanders dat zorgbehoevend is en te maken krijgt met onder meer dementie toe. Momenteel zijn er landelijk 90.000 dementiepatiënten, met de verwachting dat er in de komende acht jaar nog eens 40.000 patiënten bij komen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is zo’n 70 procent van de 3,5 miljoen 65-plussers in Nederland zorgbehoevend vanwege een chronische aandoening.

Uit de Woningmarktmonitor 2019 van de gemeente Berkelland, waar Borculo deel van uitmaakt, blijkt dat er behoefte is aan zorgwoningen voor ouderen. Momenteel zijn er 4.813 inwoners boven de 75 jaar in de gemeente. Hierbij is het de verwachting dat dit aantal tot 2030 toeneemt met 1.700. De ontwikkeling van seniorenwoningen voorziet dus in een substantiële behoefte.

Steun gemeente

Volgens Pieter Stokkink, mededirecteur van investeringscombinatie Klein Borculo, is er in de regio behoefte aan woningen waar ouderen kunnen wonen én waar zorg nabij is. “Tot voor kort vond bij de Leo Stichting dagbesteding voor probleemjongeren plaats. Wij willen de zorgbestemming graag behouden maar het accent verleggen naar ouderenzorg. Daar hebben we wel steun van de gemeente voor nodig”, aldus Stokkink. “Een dergelijke woonvoorziening levert ook werkgelegenheid op in de regio en brengt extra voorzieningen naar de gemeente.”

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: Frans Nikkels