DSW-topman: 'Er zijn juist wel extra verpleeghuisplekken nodig'

Minister Helder van Langdurige Zorg geeft aan dat er geen ruimte is voor extra verpleeghuisplekken, omdat er voor zo’n uitbreiding te weinig zorgmedewerkers zijn. De minister probeert de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden door bijvoorbeeld de norm voor het minimumaantal verzorgenden per verpleeghuisbewoner te verlagen en door (dementerende) ouderen zoveel mogelijk thuis te laten wonen. Een, op zijn zachtst gezegd, kortetermijnvisie op de ouderenzorg, die veel andere mogelijkheden buiten beschouwing laat en ver afstaat van de visie van alle betrokken partijen waarlangs in de regio Westland, Schieland en Delfland (WSD) de ouderenzorg voor de toekomst wordt georganiseerd. Dit zegt DSW-directeur Aad de Groot tegen ANP Expert Support. 

Dat er uitbreiding nodig is in het verpleeghuis, ontkent de minister niet. Toch ziet ze hiertoe geen mogelijkheid door het tekort aan zorgmedewerkers. In haar ogen moet de zorg dan maar verschraald worden door het aantal medewerkers per verpleeghuisbewoner te verlagen of zelfs los te laten en door ouderen langer thuis te laten wonen.

DSW ziet dat anders in zijn regio: de werkdruk zal door de kleinere bezetting met alle bijkomende zorgtaken alleen maar stijgen. Zo wordt het werken in de zorg minder aantrekkelijk. “In de regio streven we met alle betrokken partijen juist naar een goede werkomgeving en naar het behoud van personeel. Dat is één van de redenen waarom partijen zich hebben verenigd in het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg, waarin de ouderenzorg toekomstbestendig wordt gemaakt.”

Behoefte ouderen staat voorop

Volgens De Groot vergeet de minister in haar plan dat we moeten luisteren naar de doelgroep zelf: de ouderen in Nederland. "In de WSD-regio doen we dit al: samen met gemeenten, verpleeghuizen, huisartsen, ziekenhuizen kijken we naar domeinoverstijgende oplossingen om de dubbele vergrijzing nu en in de toekomst goed op te vangen. Daarbij richten we ons op het vroegtijdig vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van ouderen en mantelzorgers om hun kwaliteit van leven te verbeteren, de druk op de verpleeghuizen te verlichten en andere zorg zoals acute ziekenhuisopnames te voorkomen. We concentreren ons op de behoeften van ouderen en we focussen op wat iemand nog wel kan en niet op de negatieve gevolgen van het ouder worden."

Door: Nationale Zorggids