Grote zorgen over capaciteit van verpleeghuiszorg

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de capaciteit van de verpleeghuiszorg. De wachtlijsten voor ouderen die in verpleeghuizen zeer intensieve zorg nodig hebben, zijn lang. Daarnaast zijn er twijfels of er de komende jaren wel de eerder afgesproken 50.000 extra verpleeghuisplekken komen.

Die twijfel, ongerustheid en deels ook verontwaardiging van de Kamer is door minister Conny Helder van Langdurige Zorg zelf veroorzaakt. In een tv-optreden eind vorige week stelde ze dat de eerder afgesproken extra 50.000 plekken in verpleeghuizen er niet komen. In een akkoord met een groot aantal partijen is vorig jaar april vastgelegd dat er 50.000 plekken voor 2031 worden gerealiseerd.

PVV, GroenLinks en PvdA vinden het onverteerbaar dat de minister zonder overleg met de Kamer en het veld een streep door die afspraken heeft gezet. Zij riepen de bewindsvrouw in het debat over de langdurige zorg op deze bezuiniging van tafel te halen. "We kunnen het ons niet veroorloven geen plekken bij te bouwen", stelde Corinne Ellemeet van GroenLinks. Nu al staan 18.000 ouderen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis.

'Verbijsterd'

"De minister heeft een catastrofale beslissing in haar uppie genomen. Ik ben verbijsterd", zei Fleur Agema van de PVV. De mensen die voor verpleeghuiszorg in aanmerking komen, hebben zeven dagen per week 24 uur per dag intensieve verpleeghuiszorg nodig. Die benodigde zorg kan niet thuis worden gegeven, onder meer vanwege het grote tekort aan wijkverpleegkundigen, benadrukte Agema.

Volgens Helder komen die 50.000 extra plekken er wel, maar wat haar betreft niet in de 'traditionele' verpleeghuizen zoals die er nu zijn. De minister wil toe naar andere vormen van verpleegzorg, die thuis of in kleinschalige woonvoorzieningen kan worden gegeven. Met bijvoorbeeld een combinatie van technologie, intensieve dagbesteding voor dementerende ouderen en betere ondersteuning aan mantelzorgers denkt Helder een heel eind te komen.

Plan voor transformatie

Voor de zomer komt de minister met een plan voor de transformatie van de huidige verpleeghuiszorg, zo zegde Helder in het debat toe. Ze hoopt dat het veld ook met plannen komt om verpleegzorg, buiten de muren van een verpleeghuis, te kunnen regelen.

GroenLinks werd door de reactie van Helder enigszins gerustgesteld. "Die 50.000 plekken moeten er komen, maar dat hoeft wat mijn fractie betreft niet in het traditionele verpleeghuis", aldus Ellemeet. De PVV gelooft er niet in en wil dat het plan van Helder van tafel gaat. Agema wil een uitspraak van de Kamer en heeft daartoe een kort debat aangevraagd.

Door: ANP