Kuipers 'absoluut geen voorstander' van zelfdodende middelen bij voltooid leven

Minister Ernst Kuipers is "absoluut geen voorstander" van de beweging van mensen die "de regie op hun eigen leven willen houden" en daarom zelf met een zelfdodend middel een einde willen maken aan hun leven. Volgens Kuipers is "een impulsieve inname uiterst risicovol". De D66-bewindsman noemt hulp van de arts en controle van een toetsingscommissie belangrijk.

In een toespraak op het congres van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) stelt de minister verder vooral trots te zijn op de euthanasiewet die twintig jaar geleden werd ingevoerd. Kuipers stelt dat de wet "uiterst zorgvuldig" is opgesteld, met "ruimte voor de arts om een goede afweging te maken". Hij noemt de wet "de gids" voor de paar landen die inmiddels ook een euthanasiewet hebben.

Tegelijkertijd benadrukt de minister dat de wet helderheid biedt. Het zijn de artsen, een toetsingscommissie en de politiek die over de wet gaan. De NVVE spreekt op het congres onvrede uit over het Openbaar Ministerie dat "ten onrechte een prominente plek opeist". De vereniging vindt dat de euthanasiepraktijk op de tocht staat door de rol die het OM inneemt. Hierover wil Kuipers desgevraagd niets zeggen.

Voltooid leven

De minister noemde in zijn toespraak het wetsvoorstel voltooid leven van voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra niet. Met die wet moeten mensen vanaf 75 jaar die hun leven voltooid achten, de mogelijkheid krijgen om met hulp hun leven te beëindigen. De wet moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer.

In het coalitieakkoord tussen VVD, D66, ChristenUnie en CDA is afgesproken om het wetsvoorstel een vrije kwestie te laten in het parlement. Alle Kamerleden mogen dus zelf besluiten of ze voor of tegen stemmen. CU-leider Gert-Jan Segers had aangegeven dat zijn partij geen handtekening zou zetten onder het initiatief.

Door: ANP