Samenwerking opgezet om ouderen in staat te stellen langer thuis te wonen

Begin dit jaar zijn verspreid over Nederland 28 lokale netwerken voor samenhangende ouderenzorg aan de slag gegaan met een project om het netwerk verder te ontwikkelen en te borgen. Zij ontvingen hiervoor een subsidie vanuit het ZonMw-programma Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. De netwerken richten zich op het in samenhang bieden van zorg, ondersteuning en welzijn om ouderen in staat te stellen langer thuis te kunnen blijven wonen. Dat meldt ZonMw. 

De lokale netwerken bestaan uit zorgverleners en hulpverleners vanuit ondersteuning en welzijn. Eén van de doelen van het project is om actieve samenwerking met de doelgroep, namelijk thuiswonende ouderen, te organiseren. Verder gaan de netwerkleden samen met een actieonderzoeker aan de slag met het realiseren van praktijkverbeteringen op een onderwerp naar keuze. Netwerken zetten bijvoorbeeld in op het organiseren van een gezamenlijke aanpak gericht op vroegsignalering, valpreventie, eenzaamheid of Advanced Care Planning.

Duurzamere samenwerking

Tijdens het proces met de actieonderzoeker zet het netwerk niet alleen een gezamenlijk aanbod op. Het netwerk doet ook ervaring en kennis op over de samenwerking binnen het netwerk en de manier waarop het netwerk zich ook in de toekomst kan blijven ontwikkelen. Daarnaast gaat het netwerk met deze subsidie een aantal belangrijke stappen zetten op weg naar een duurzame samenwerking.

Landkaart biedt overzicht van lokale netwerken

Er zijn sinds 2019 in totaal al 108 lokale netwerken met subsidie vanuit het programma aan de slag gegaan met (door)ontwikkeling en verduurzaming van hun netwerk. Een digitale, interactieve landkaart op de ZonMw website biedt een overzicht van deze lokale netwerken.

Door: Nationale Zorggids