Noorderbreedte benoemd tot Regionaal Expertise Centrum Korsakov

Op woensdag 8 juni is Noorderbreedte officieel benoemd tot Regionaal Expertise Centrum (REC) Korsakov. Toutenburg in Noardburgum is een woonzorglocatie van Noorderbreedte en biedt al jaren gespecialiseerde zorg en behandeling aan mensen met het syndroom van Korsakov. In 2020 kreeg Noorderbreedte hiervoor het Topcare predicaat. Met de benoeming tot REC wordt de zorgverlening uitgebreid. Als REC Korsakov levert Noorderbreedte een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering van de regionale en landelijke zorg. Dit gebeurt door het doen van onderzoek en continue kwaliteitsverbetering van de zorg. Daarnaast vervult Noorderbreedte als REC een belangrijke rol bij het delen van kennis en expertise en het bieden van consultatie aan cliënten die buiten Noorderbreedte verblijven. Dat meldt Noorderbreedte. 

Korsakov is een ernstige vorm van hersenschade, gekenmerkt door geheugenstoornissen. De oorzaak is een ernstig vitamine B1-tekort, dat vaak ontstaat bij langdurig alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding. Om een expertisecentrum te worden moet worden voldaan aan verschillende criteria. Uit het visitatierapport REC Korsakov blijkt dat locatie Toutenburg van Noorderbreedte volledig aan alle criteria voldoet. Sterke punten die naar voren komen zijn onder andere de visie op wonen, werken en welzijn, de samenwerking met externe partners en de grote rol van de bewonersraad binnen de locatie. Martin Kirchner, bestuurder van Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land, ziet de benoeming tot REC Korsakov als een belangrijke stap voor Noorderbreedte en voor Noord-Nederland. “Als REC kunnen we zorgen voor bovenregionale zorg van nóg hogere kwaliteit voor cliënten met een specifieke zorgvraag. We zijn er trots op om de titel expertise centrum te mogen dragen.”

Expert in specialistische ouderenzorg

Noorderbreedte biedt al jaren wonen met zorg én specialistische zorg. Onder andere op het gebied van Korsakov, Gerontopsychiatrie, Huntington en dementie op jonge leeftijd. In 2021 is een programmateam Specialistische Doelgroepen opgericht om locaties van Noorderbreedte te ondersteunen bij de ontwikkeling tot expertisecentra voor verschillende specialistische doelgroepen. “We gaan voor kwaliteit van zorg en voor kwaliteit van leven van elke cliënt”, zegt Richtje Bosma van het programmateam Specialistische Doelgroepen. “Door ons verder te specialiseren, kunnen we juist aan specifieke doelgroepen nog betere zorg bieden.”

Door: Nationale Zorggids