'Professionele moed tonen belangrijk bij signaleren ontspoorde mantelzorger'

Er wordt zowel in beleid als in de praktijk steeds meer gevraagd van mantelzorgers. De kans op overbelasting neemt daardoor toe. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, wanneer mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf liever niet zouden willen vertonen. Dat meldt ANP Expert Support.

"We zien dat professionals die ontspoorde mantelzorg signaleren wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun handelen", aldus Roos Scherpenzeel, expert informele zorg bij Movisie. "Professionele moed en lef kan daarbij helpen. Het is lang niet in alle gevallen duidelijk wat je als hulpverlener moet doen. Morele dilemma’s, denk aan geheimhouding, liggen continue op de loer. Movisie is ervan overtuigd dat professionele moed en lef hen daarbij kan helpen."

De afgelopen tijd verdiepten professionals uit zorg, welzijn en veiligheid zich samen met Movisie in de vraag: hoe kan ik meer professionele moed en lef vertonen in de keuzes die ik maak? Hoe ziet dat eruit? Wat heb ik nodig? En met wie kan ik samen optrekken? 

Afvinken

Professionele moed en lef tonen gaat verder dan het afvinken van hokjes: het heeft veel meer te maken met naast een cliënt staan en je soms zelfs extra inspannen om een acuut onveilige situatie te stoppen. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid en het versterken van het professioneel handelen. Want ondanks het ongemak, het niet-weten, ethische dilemma’s en de twijfels leren professionals tot actie over te gaan. En daar is professionele moed en lef voor nodig.

Door: Nationale Zorggids