Effecten vergrijzing steeds beter zichtbaar in uitgaven gezondheidszorg

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking wordt steeds beter zichtbaar in de uitgaven aan gezondheidszorg. In 2019 werd in Nederland 44 van de bijna 97 miljard euro besteed aan zorg voor mensen van 65 jaar en ouder. Dementie is de ziekte waaraan met 10,3 miljard euro het meeste geld werd besteed. Dit meldt het RIVM. 

In 2019 waren de totale uitgaven aan de gezondheidszorg bijna 97 miljard euro. Dit zijn zowel de uitgaven door de overheid als door burgers. In het vorige peiljaar 2015 was dit 84 miljard.

Senioren

Ruim 45 procent van de uitgaven, 44 miljard, ging naar de zorg voor mensen van 65 jaar en ouder. In 2015 was dit 36 miljard. Deze uitgaven zijn sinds 2015 met 22 procent gestegen. Het effect van de vergrijzing is het best zichtbaar in de eerstelijnszorg (waaronder huisartsenzorg), de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg (waaronder verpleeghuizen).

Aandoeningen met de hoogste zorguitgaven

Dementie was met 10,3 miljard de aandoening waaraan het meest geld werd besteed. Daarna komen verstandelijke beperkingen (9,6 miljard euro), waaronder downsyndroom, en gebitsafwijkingen (4,2 miljard). De uitgaven aan dementie zijn in de periode 2015-2019 met ruim 20 procent gestegen. 

Door: Nationale Zorggids