'Voor langer thuis wonen is juist versterking eerstelijnszorg cruciaal'

Het ministerie van VWS wil een deel van het budget voor huisartsenzorg en wijkverpleging naar beneden bijstellen, blijkt uit het conceptakkoord over de zorgbudgetten. Dat is zorgelijk, want met de plannen om mensen met dementie zo lang mogelijk in een eigen woning te laten wonen, is de eerstelijnszorg hoogstnoodzakelijk. Dat meldt ANP Expert Support. 

Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende twintig jaar. Zorg dichtbij is van levensbelang voor mensen met dementie. Voor passende zorg is regionale en lokale samenwerking nodig. Het kabinet verwacht de wereld van huisartsen, wijkverpleging en casemanagers. Maar waar inhoudelijk ingezet gaat worden op versterking van deze eerstelijnszorg, wordt in de begroting juist minder geïnvesteerd.

Alzheimer Nederland

Dit is een tegenstrijdigheid die Alzheimer Nederland niet kan volgen. Nog meer verwachten van zorg door naasten is niet realistisch. Een mantelzorger voor iemand met dementie besteedt al gemiddeld 40 uur per week aan zorg.

Alleen met een passende begroting zijn de plannen voor o.a. meer tijd voor de patiënt, inzet op samenwerking in de wijk tussen zorgaanbieders en het sociaal domein en aanspreekbare teams binnen de wijkverpleging haalbaar.

Door: Nationale Zorggids