Tien Connect-regio's krijgen tot 75.000 euro voor verbetering zorg atriumfibrilleren

Deze maand is aan tien Connect-regio’s elk tot 75.000 euro subsidie toegekend om de juiste hartzorg op de juiste plek te realiseren. Zij ontvangen deze subsidie vanuit de gezamenlijke subsidieoproep van de Hartstichting en ZonMw: de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Dit meldt ZonMw.

Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect konden subsidie aanvragen voor het implementeren van een Regionale Transmurale Afspraak (RTA). De Connect-regio’s brengen bij het implementeren van de RTA de verschillende zorgverleners uit de relevante lijnen en sectoren bij elkaar. Gezamenlijk bieden zij zorg voor atriumfibrilleren en hartfalen meer integraal en transmuraal aan. Op deze manier komt de patiënt in contact met díe zorgverlener of ondersteuner die op dat moment de beste bijdrage aan zijn of haar zorg- of ondersteuningsbehoefte kan leveren. Dit moet leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen of atriumfibrilleren.

Maatwerk in elke regio

De tien gehonoreerde projecten gaan uiterlijk in september van start en hebben een looptijd van maximaal 24 maanden. Elke regio gaat een eigen, op maat gemaakte, aanpak implementeren. Van de tien projecten richten vijf projecten zich op de behandeling van hartfalen, drie projecten richten zich op atriumfibrilleren en twee regio’s nemen beide aandoeningen in beschouwing. Een samenvatting van de projecten staat hier.

Eind 2022 een  volgende ronde

Deze Regio-impuls Hartzorg is de eerste subsidieronde over hartzorg vanuit de thematische samenwerking tussen de Hartstichting en ZonMw, ‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’. Naar verwachting zal er eind 2022 nog een tweede en tevens laatste subsidieronde voor dit thema zijn. De inhoud van de tweede oproep kan, op basis van een evaluatie, afwijken van de eerste ronde. Net als bij de eerste ronde kan NVVC Connect ondersteuning bieden bij het schrijven van een subsidieaanvraag.

Door: Nationale Zorggids