Ouderenorganisaties steunen pensioenstrijd Lakeman

Verschillende ouderenorganisaties gaan geld inzamelen om de strijd van Pieter Lakemans Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) tegen de pensioenaanpak van De Nederlandsche Bank (DNB) te steunen. Daarmee willen zij duidelijk krijgen of de jarenlange stilstand van de pensioenen wel gerechtvaardigd was.

KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland, KBO Overijssel, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en Stichting PensioenBehoud denken net als Lakeman dat de door DNB opgelegde regels en rekenrente zorgden voor kunstmatige armoede bij de pensioenfondsen. Die zouden juist bulken van het geld en jaarlijkse verhogingen van de pensioenen makkelijk hebben kunnen dragen.

Lakeman begon onlangs een juridische procedure tegen metaalpensioenfonds PME. In oktober is daarvan de eerste zitting bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Volgens Lakeman hanteerde PME in zijn jaarverslag over 2021 onder druk van DNB een te lage rekenrente waardoor het resultaat en het eigen vermogen te laag uitvielen. Daardoor zouden deelnemers aan het fonds jaarlijks voor miljarden worden benadeeld.

Geldinzameling

Lakeman meent dat dit voor alle pensioenfondsen geldt. Volgens hem heeft DNB de Europese pensioenregels verkeerd uitgelegd en zijn alle deelnemers aan pensioenfondsen de afgelopen veertien jaar benadeeld.

Om de juridische strijd te kunnen bekostigen gaat KBO-Brabant geld inzamelen. De ouderenorganisatie roept niet alleen gepensioneerden, maar ook werkenden op om mee te doen. Ook zij zouden door de verkeerde toepassing van de regels minder pensioenopbouw hebben dan had gekund.

Lakeman is vooral bekend vanwege zijn rol bij de val van de DSB-bank in 2009. Hij roerde zich eveneens nadrukkelijk in de discussie over schadelijke renteswaps, complexe financiële producten. Ook eiste Lakeman vervolging van oud-ING-topman Ralph Hamers vanwege het falende toezicht van de bank dat witwaspraktijken mogelijk zou hebben gemaakt. De financieel activist staat ook Groningse boeren bij met het verhalen van de schade die ze hebben geleden als gevolg van de gasboringen in de regio.

Door: ANP