Normal_senior-woman-collecting-jigsaw-puzzle-as-dementia-2022-06-23-15-06-36-utc-min__1_

Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Toch vinden weinig bewezen producten en diensten hun weg naar de persoon met dementie en hun naasten. De behoeftes verschillen namelijk sterk voor ieder persoon en veranderen gedurende het ziekteverloop. Een nieuw opgericht consortium onderzoekt wat per persoon werkt en wanneer deze hulp en ondersteuning nodig is. Voor dit onderzoek slaat Alzheimer Nederland de handen ineen met Health~Holland. In navolging van deze investering, de grootste die Alzheimer Nederland ooit deed, stelt Health~Holland later nog eens tot 3 miljoen beschikbaar om de producten van het consortium door te ontwikkelen en dichter bij de markt te brengen. Dit meldt Alzheimer Nederland. 

Nu al zijn er meer dan 290.000 mensen met dementie en lopen de kosten voor de zorg op tot meer dan 10 miljard per jaar. “Uiteindelijk wil iedereen een behandeling voor dementie", zegt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland. “Maar het besef is groot dat dementie complex is en dat er nú ook oplossingen nodig zijn die de kwaliteit van leven verbeteren. Mantelzorgers zijn overbelast en mensen met dementie hebben grote behoefte aan hulp en ondersteuning.”

Behoeftes vinden en meten 

Dementie is een complex ziektebeeld met meer dan 50 verschillende oorzaken. Jong en oud worden getroffen, in verschillende leefsituaties en ook het beloop is heel verschillend. Na de diagnose dementie verandert er veel. “Bij dementie verschillen de behoeftes enorm. Van persoon tot persoon, maar ook van dag tot dag”, zegt Wilmink: “Wat heeft de persoon met dementie nodig, wat is er nog mogelijk en helpt het allemaal wel? Daar helpt dit onderzoek de persoon met dementie, zijn of haar naasten en de zorgprofessionals bij.” De kennis die het project oplevert helpt vervolgens de ontwikkelaars van interventies: Waar ligt de behoefte precies? Wat helpt wie? En hoe kunnen we oplossingen nóg beter laten aansluiten op iemands persoonlijke situatie?"

Naar de praktijk brengen

“De psychosociale en technologische interventies vinden nu onvoldoende hun weg naar de praktijk. Terwijl er veel waardevol onderzoek is gedaan,” zegt Wilmink. “Met deze subsidie worden universiteiten, hbo’s en kennisinstituten bij elkaar gebracht. En met hulp van Health~Holland sluiten in 2023 ook praktijkorganisaties en bedrijven aan. Deze partijen gaan samen én met mensen met dementie en hun naasten oplossingen ontwikkelen.”    

Brede samenwerking 

Het consortium heeft de naam SPREAD+ (Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care) en staat onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg/MUMC+, Radboudumc Alzheimer Centrum/UKON, UNO-UMCG/ Alzheimer Centrum Groningen en Hogeschool Windesheim. Daarnaast maken, Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimer Centrum Amsterdam, Expertisecentrum Pharos Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en het Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het consortium. 

Door: Nationale Zorggids