Robbert Gobbens nu bijzonder hoogleraar verpleging ouderenzorg

Met ingang van 15 september 2022 benoemt Tilburg University dr. Robbert Gobbens als bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg. Gobbens is ook lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Deze leerstoel heeft de ambitie om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een krachtige impuls te geven op het gebied van toewijding, vakbekwaamheid en lerend-, onderzoekend- en samenwerkend vermogen. Deze bijzondere leerstoel is een samenwerking tussen Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland en Tranzo, departement van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Dat meldt Tilburg University. 

Naar verwachting is in 2050 een derde van de Nederlanders 60 jaar of ouder. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun veerkracht af en hun kwetsbaarheid toe en daarmee ook de zorgvraag. Ouderenzorg is complex omdat veel ouderen beperkingen ervaren in meerdere levensdomeinen. Ook is vaak sprake van meerdere chronische ziekten tegelijkertijd. Vergroten van de professionaliteit in verpleging en verzorging van ouderen vraagt daarom een continu leren en verbeteren. Dit is niet alleen van belang voor het verbeteren van de zorg, maar ook voor het vergroten van de kwaliteit van werken in de ouderenzorg, met het oog op de groeiende personeelstekorten.

Inzicht

De bijzondere leerstoel draagt hieraan bij door het enerzijds verkrijgen van inzicht in hoe de professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg verder kan worden ontwikkeld ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. Anderzijds wordt onderzocht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en zorgorganisaties om het werk nu en in de toekomst aantrekkelijk en toegankelijk te houden. De focus ligt op de thuiszorg en het verpleeghuis. Uitgangspunten van de leerstoel zijn mensgerichte (ouderen)zorg en kennisontwikkeling door middel van co-creatie met de praktijk van ouderenzorg en de praktijk van onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Door: Nationale Zorggids