ANBO blij dat kabinet actie onderneemt om te helpen met energierekening

Het kabinet wil samen met energieleveranciers een fonds oprichten om mensen te helpen die hun hoge energienota niet meer kunnen betalen. Een mooi initiatief, maar ANBO hoopt dat het niet te ingewikkeld wordt gemaakt om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage uit dit fonds. Dat meldt ANBO.

Alleen mensen die dit jaar een nieuw energiecontract hebben afgesloten of moeten afsluiten met variabele, hogere tarieven kunnen een beroep doen op het fonds. Verwacht wordt dat het overgrote deel van de mensen binnenkort zo’n contract met variabele tarieven heeft. Volgens de berichten komen er straks honderden miljoenen euro’s in het fonds.

Geleerd van ervaringen

ANBO is blij dat het kabinet nog dit jaar actie onderneemt om mensen te helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Wel hopen we dat het kabinet heeft geleerd van ervaringen uit het verleden.

Daarbij denkt ANBO in eerste instantie aan het bedenken en invoeren van de energietoeslag. Nog steeds hebben mensen die er wel voor in aanmerking komen de energietoeslag niet ontvangen.

Zonder mitsen en maren

Dat mag bij de invoering van het energiefonds niet de bedoeling zijn. Iedereen die recht heeft op een uitkering uit het nieuwe fonds, moet die ook echt krijgen.

ANBO roept daarom op om een heldere, voor iedereen te begrijpen procedure vast te stellen. Zonder mitsen, maren of overige belemmeringen.

Door: Nationale Zorggids