1,1 miljoen ouderen hebben een verhoogd valrisico

In het coalitieakkoord krijgen gemeenten de taak om valpreventie aan te bieden aan hun inwoners van 65 jaar en ouder. In de miljoenennota wordt voorzien dat voor het uitvoeren van deze taak de gemeenten substantiële financiële middelen krijgen om hier een centrale rol in te spelen. Dat meldt Veiligheid.nl. 

Dit is een noodzakelijke opgave om effectieve valpreventie op te zetten en het tij te keren. Hoe die middelen precies verdeeld worden per gemeente wordt de komende maanden nog uitgewerkt. Duidelijk is wel dat gemeenten aan zet zijn. Maar wat betekent dit voor de gemeente? Wat is het verwachte aantal inwoners met een verhoogd valrisico en welke kosten zijn hiermee gemoeid? 

Conny Helder

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport: “Valpreventie is erg belangrijk want met elke val die we voorkomen zorgen we ervoor dat ouderen langer fit en zelfstandig blijven, zowel in de thuissituatie als in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik realiseer mij dat gemeenten echt een uitdaging hebben om gericht met valpreventie aan de slag te gaan. Met partijen uit zowel het sociaal als zorgdomein. Gelukkig zijn er al veel gemeenten die het goede voorbeeld geven en hun ervaringen delen, maak daar vooral gebruik van.”

Door: Nationale Zorggids