Normal_age-demented-senior-woman-with-wheeled-walker-in-a-2022-03-08-01-02-03-utc__1_

De zorg bij King Thuiszorg in Tiel schiet tekort. Daarom stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de thuiszorgorganisatie die thuiszorg biedt in Tiel, Arnhem en Duiven onder verscherpt toezicht. Binnen vier maanden moet de zorg er zijn verbeterd. Dit meldt IGJ. 

Afgelopen zomer bezocht de inspectie King Thuiszorg. Dit na een eerder bezoek in 2021. King Thuiszorg is al meerdere malen gewezen op tekortkomingen, maar desondanks voldoet het nog steeds niet aan de normen voor goede zorg.

Onvoldoende scholing

Zo zijn niet alle zorgverleners op de hoogte van de gemaakte afspraken over het geven van medicijnen. Ook biedt de thuiszorgaanbieder onvoldoende scholing over onvrijwillige zorg. Daarbij is er onvoldoende aandacht voor het leren en verbeteren van incidenten. Door de aanhoudende tekortkomingen zijn er risico’s voor de veiligheid van patiënten.

Op dit moment heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen in het bestuur van King Thuiszorg om dit zelf te verbeteren. Daarom is verscherpt toezicht nodig.

Termijn

King Thuiszorg moet op zijn laatst voor 10 februari 2023 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Door: Nationale Zorggids