Normal_euro-2021-08-26-20-11-08-utc-min__1_

De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel, meldt Rijksoverheid. 

Dit nieuwe stelsel zorgt ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegen zit. Er zijn wel meerdere mechanismen ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren.

Duidelijkere pensioenopbouw

Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat je opbouwt en de regels sluiten beter aan bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van ons pensioenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd en de risico’s worden gedeeld.

Minister Schouten stuurde het wetsvoorstel op 30 maart van dit jaar naar de Kamer. In het nieuwe jaar gaat de Eerste Kamer het aangenomen wetsvoorstel behandelen. Naar verwachting treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Als de wet van kracht is krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027.

Door: Nationale Zorggids