Wijkverpleging kan vraag niet aan

Er zijn meer mensen die wijkverpleging nodig hebben dan mogelijk is. Hierdoor kunnen thuiswonende ouderen soms niet terecht bij een aanbieder van wijkverpleging of krijgen ze minder zorguren dan ze willen of nodig hebben. Brancheorganisatie ActiZ maakt zich hier grote zorgen over. Niet alleen de ouderen zijn hier de dupe van, maar ook wijkverpleegkundigen, mantelzorgers, huisartsen en ziekenhuizen. Dit meldt ActiZ. 

Wijkverpleegkundigen hebben door de huidige situatie een te hoge werkdruk en verliezen hun werkplezier, terwijl ziekenhuizen en huisartsen druk bezig zijn met bemiddeling. Met nog harder werken proberen wijkverpleegkundigen gaten te dichten. Er is volgens ActiZ een belangrijke rol voor hen weggelegd in het zorgstelsel. “Toen de druk op de wijkverpleging werd opgevoerd, werd dat direct gevoeld door andere partijen in de zorgketen.”

Toegenomen druk op mantelzorgers

Uit onderzoek van ActiZ blijkt dus ook dat huisartsen meer tijd moeten besteden aan bemiddeling om passende wijkverpleging te vinden voor ouderen die dat nodig hebben. Ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem én kunnen met moeite hulp vinden voor mensen die na een ziekenhuisingreep thuis moeten herstellen. Maar ook onder mantelzorgers is de druk de laatste tijd enorm toegenomen. Ook zij moeten de gaten proberen dicht te lopen, zegt voorzitter Caroline Beentjes van kerngroep Zorg Thuis van ActiZ.

“Wijkverpleging kan pas worden geboden als andere mogelijkheden zijn uitgenut. Wat kan iemand zelf doen, hoe kan techniek iemand ondersteunen, wat kan iemands netwerk aan? Pas dan kunnen we beoordelen hoe groot de inzet van de wijkverpleging kan zijn.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky