Normal_caregiver-comforting-senior-woman-at-home-2022-05-30-20-22-20-utc__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Tamaja Okolo Zorg (TOZ) in Rijswijk beëindigd. Cliënten ontvangen nu zorg van een andere zorgaanbieder. Dit meldt IGJ. 

Op 21 december 2022 gaf de inspectie TOZ een last onder dwangsom. De thuiszorgaanbieder moest zo snel mogelijk voldoen aan de normen uit de eerder opgelegde aanwijzing.

Cliënten van TOZ ontvangen nu zorg van een andere zorgaanbieder. Dit blijkt onder meer uit gesprekken met de eigenaar van TOZ en voormalige zorgverleners van TOZ en uit gesprekken met de thuiszorgaanbieder die de zorg voor cliënten van TOZ heeft overgenomen. Verder sprak de inspectie met de contactpersonen, zorgverzekeraars en huisartsen van cliënten.

Melding

De inspectie verwacht van TOZ dat zij melding bij de inspectie en het CIBG doet als zij weer zorg gaat verlenen. De inspectie gaat er daarbij van uit dat als TOZ opnieuw zorg gaat verlenen, TOZ goede zorg zal verlenen en dat zij dan in acht neemt wat de inspectie in de aanwijzing van 7 oktober 2022 heeft opgenomen.

Door: Nationale Zorggids