Normal_pexels-andrea-piacquadio-3768131

Gisteren heeft de Tweede Kamer gediscussieerd  over de gevolgen van het arbeidsmarkttekort in verpleeghuizen. Door de tekorten in de zorg is het niet langer mogelijk om de krapte op de arbeidsmarkt, en toenemende vergrijzing en zorgvraag, op te vangen. ActiZ heeft voor het debat een paper met de Kamerleden gedeeld, waarin gepleit wordt voor meer samenwerking tussen formele en informele zorg en een verhoging van het salaris voor zorgmedewerkers. Dit meldt ActiZ.

Een reorganisatie van verpleeghuizen wordt steeds urgenter door de toenemende vergrijzing van mensen die zorg nodig hebben. CBS presenteerde eind 2022 cijfers over een tekort van ruim 56.000 mensen in de zorg en welzijn sector. Om deze reden adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving dat er meer samengewerkt wordt tussen formele en informele zorg. Hiervoor moet niet alleen kritisch gekeken worden naar de mantel- en informele zorg, maar ook naar de aanspraak op zorg.

Ondersteund door de samenleving

In de paper staat dat patiënten zoveel mogelijk de tools moeten krijgen om de regie in eigen handen te blijven houden. Pas als hun netwerk hen niet meer kan opvangen, moet professionele zorg in verpleeghuizen gebruikt worden. Op deze manier kan er passende zorg voor toekomstige generaties ouderen in de zorgsector gecreëerd worden.

Beter salaris

Ook wordt er bepleit dat werken in een verpleeghuis aantrekkelijk gemaakt moet worden. Hierbij is een marktconform salaris voor zorgpersoneel het belangrijkste. Als dit niet gebeurt is een  toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg onmogelijk.

Op het moment verdienen zorgmedewerkers namelijk veel minder ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. Dit verschil beslaat gemiddeld ongeveer 7,5 procent. De salarissen moeten volgens ActiZ tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren. Om dit te realiseren is structureel 1 miljard nodig voor de VVT.

Door: Nationale Zorggids